Apollo-Soyuz - 1975
248/53+Bl.2

Price: 10,00 EUR
248/53+Bl.2

Ivory coast - 1963
249 B

Price: 15,00 EUR
249 B

Djibouti - 1979
Bl.6/8 A

Price: 25,00 EUR
Bl.6/8 A

Djibouti - 1979
249 (2)B

Price: 25,00 EUR
249 (2)B

Kennedy J.F. - 1965
Bl.19

Price: 4,00 EUR
Bl.19

Birds - 1967
249/58

Price: 10,00 EUR
249/58

Birds - 1967
249/58 (4Bl.)

Price: 40,00 EUR
249/58 (4Bl.)

Ships - 1978
249/52+Bl.8

Price: 8,00 EUR
249/52+Bl.8

Djibouti - 1979
250+Bl.8

Price: 20,00 EUR
250+Bl.8