Mask (12)

Greenland - 1935
THULE 1/5

Price: 20,00 EUR
THULE 1/5

Afars & Issas - 1969
Porto 1/4

Price: 5,00 EUR
Porto 1/4

French Polynesia - 1958
1/9

Price: 20,00 EUR
1/9

Congo (Katanga) - 1960
18/22

Price: 80,00 EUR
18/22

Niger - 1963
46/51

Price: 6,00 EUR
46/51

Niger - 1963
46/51 B

Price: 20,00 EUR
46/51 B

French Polynesia - 1965
50

Price: 20,00 EUR
50

Comores - 1963
58/9

Price: 10,00 EUR
58/9

Zambia - 1970
66/Bl.1

Price: 8,00 EUR
66/Bl.1