Fruits - 1979
PORTO 5/8

Price: 3,00 EUR
PORTO 5/8

Chess - 1988
Paket 29

Price: 50,00 EUR
Paket 29

Athletics - 1998
Paket 37 (2)

Price: 80,00 EUR
Paket 37 (2)

Athletics - 1998
Paket 37 (4Bl.)

Price: 150,00 EUR
Paket 37 (4Bl.)

History - 1976
43/5 (2)

Price: 15,00 EUR
43/5 (2)

Benin - 1976
46/8

Price: 6,00 EUR
46/8

Telephone - 1976
49

Price: 4,00 EUR
49

Telecommunication - 1976
49 B (2)

Price: 25,00 EUR
49 B (2)

Benin - 1976
57/8

Price: 4,00 EUR
57/8