PORTO - 1951
PORTO 1/6

Price: 20,00 EUR
PORTO 1/6

Zimbabwe - 1932
1932 SOUTH.RHODESIA Mi.30/1 SG.29/30 120L 2SCAN

Price: 120,00 EUR
1932 SOUTH.RHODESIA Mi.30/1 SG.29/30 120L 2SCAN

PORTO - 1967
PORTO 5/15

Price: 25,00 EUR
PORTO 5/15

PORTO - 1980
PORTO 16/25

Price: 7,00 EUR
PORTO 16/25

PORTO - 1980
PORTO 16/20

Price: 14,00 EUR
PORTO 16/20

Definitives - 1968
24/37

Price: 16,00 EUR
24/37

Stamps on stamps - 1966
Bl.1

Price: 10,00 EUR
Bl.1

Stamps on stamps - 1966
38/41+Bl.1

Price: 16,00 EUR
38/41+Bl.1

Zimbabwe - 1966
42/5

Price: 8,00 EUR
42/5