St. Thomas & Principe - 1965
395/402

Price: 8,00 EUR
395/402

St. Thomas & Principe - 1967
404/5

Price: 6,00 EUR
404/5

Stamps on stamps - 1971
415/7

Price: 3,00 EUR
415/7

Stamps on stamps - 1970
415/7 (4Bl)

Price: 6,00 EUR
415/7 (4Bl)

Uniforms - 1976
434/6

Price: 10,00 EUR
434/6

Rubens - 1977
452/7+Bl.2

Price: 25,00 EUR
452/7+Bl.2

Uniforms - 1977
464a/83a

Price: 20,00 EUR
464a/83a

UPU - 1977
464/83 a+b

Price: 140,00 EUR
464/83 a+b

Rubens - 1977
484/7

Price: 20,00 EUR
484/7