Definitives - 1964
1/8+10/14

Price: 12,00 EUR
1/8+10/14

Zambia - 1968
39/50

Price: 16,00 EUR
39/50

Zambia - 1972
77/80

Price: 7,00 EUR
77/80

Animals - 1972
Bl.2

Price: 12,00 EUR
Bl.2

Zambia - 1972
89/92

Price: 13,00 EUR
89/92

Zambia - 1973
97/101

Price: 8,00 EUR
97/101

Zambia - 1974
137/40

Price: 4,00 EUR
137/40

Zambia - 1975
141/54

Price: 20,00 EUR
141/54

Trees - 1976
162/7

Price: 4,00 EUR
162/7