Tunesia - 1928
158/60

Price: 16,00 EUR
158/60

Tunesia - 1930
168/70 (2)

Price: 50,00 EUR
168/70 (2)

Transport - 1949
360/2

Price: 6,00 EUR
360/2

Tourism - 1953
402/5

Price: 60,00 EUR
402/5

Tunesia - 1954
407/22

Price: 16,00 EUR
407/22

Post - 1961
580/3 (4Bl.)

Price: 12,00 EUR
580/3 (4Bl.)

Tunesia - 1965
639/42

Price: 14,00 EUR
639/42

Tunesia - 1965
639/42+55/8

Price: 35,00 EUR
639/42+55/8

Tunesia - 1966
655/8

Price: 20,00 EUR
655/8