Heritage - 1965
Porto 61/5

Price: 6,00 EUR
Porto 61/5

Egypt - 1933
186/90

Price: 80,00 EUR
186/90

Egypt - 1933
186/90 (4Bl.)

Price: 400,00 EUR
186/90 (4Bl.)

Statesman - 1939
259

Price: 18,00 EUR
259

Egypt - 1947
305/16 (4Bl.)

Price: 60,00 EUR
305/16 (4Bl.)

Sport - 1951
Bl.5

Price: 8,00 EUR
Bl.5

Flags - 1958
Bl.9

Price: 8,00 EUR
Bl.9

Flags - 1958
V12/Bl.V1

Price: 100,00 EUR
V12/Bl.V1

Art & Antique - 1959
556+587

Price: 12,00 EUR
556+587