Mix - 1967
PORTO 1/12+25/33

Price: 30,00 EUR
PORTO 1/12+25/33

Mix - 1964
D1/6

Price: 6,00 EUR
D1/6

Flora-Fauna - 1964
15/9

Price: 10,00 EUR
15/9

Definitives - 1966
20/35

Price: 40,00 EUR
20/35

Animals - 1966
20/1+3/35 (NC)

Price: 35,00 EUR
20/1+3/35 (NC)

Mix - 1983
PORTO 31/3

Price: 10,00 EUR
PORTO 31/3

Kenya - 1974
36/50

Price: 30,00 EUR
36/50

Mix - 1993
PORTO 39/45

Price: 3,00 EUR
PORTO 39/45

Shells & Corals - 1975
42II+44II

Price: 30,00 EUR
42II+44II