Micronesia - 1984
1/4

Price: 3,00 EUR
1/4

Niuafo´ou - 1983
3/18

Price: 20,00 EUR
3/18

Marshall Islands - 1984
5/13

Price: 4,00 EUR
5/13

Marshall Islands - 1984
5/14

Price: 6,00 EUR
5/14

Froyar - 1975
7/20

Price: 9,00 EUR
7/20

Bangladesh - 1971
8

Price: 3,00 EUR
8

Belize (British Hond.) - 1984
8 (Blmh)

Price: 10,00 EUR
8 (Blmh)

Marshall Islands - 1984
9/10 (3)D

Price: 6,00 EUR
9/10 (3)D

Tuvalu - 1976
23/37

Price: 50,00 EUR
23/37