Manet - 1982
839/40 (4Bl.)A/B

Price: 120,00 EUR
839/40 (4Bl.)A/B

Manet - 1982
839/40B (4Bl)B

Price: 90,00 EUR
839/40B (4Bl)B

Manet - 1982
839/40

Price: 8,00 EUR
839/40

Manet - 1982
839/40 (2)A/B

Price: 60,00 EUR
839/40 (2)A/B

Raphael - 1983
839/42 B

Price: 20,00 EUR
839/42 B

Personalities - 1971
839/42

Price: 25,00 EUR
839/42

St. Helena - 2002
840/5

Price: 8,00 EUR
840/5

Tristan da Gunha - 2005
840/54

Price: 36,00 EUR
840/54

Algeria - 1983
840+Bl.4

Price: 4,00 EUR
840+Bl.4