Apollo-Soyuz - 1976
835/42 A/B

Price: 30,00 EUR
835/42 A/B

Rubens - 1978
835/8 (4LB)

Price: 30,00 EUR
835/8 (4LB)

Rubens - 1978
835/8 (4LB)

Price: 40,00 EUR
835/8 (4LB)

Rubens - 1978
835/8

Price: 6,00 EUR
835/8

Gabon - 1982
836/8

Price: 5,00 EUR
836/8

Cameroun - 1977
836/7

Price: 8,00 EUR
836/7

Mauretania - 1984
836/9+Bl.59

Price: 10,00 EUR
836/9+Bl.59

St. Helena - 2002
836/9

Price: 8,00 EUR
836/9

Sierra Leone - 1985
836/9+Bl.35

Price: 12,00 EUR
836/9+Bl.35