French Polynesia - 1993
PORTO 16/25+27/8

Price: 17,00 EUR
PORTO 16/25+27/8

Belize (British Hond.) - 1984
8 (Blmh)

Price: 10,00 EUR
8 (Blmh)

Belize (British Hond.) - 1984
C 18/21 (Cayes)

Price: 6,00 EUR
C 18/21 (Cayes)

Redonda - 1979
25/8+Bl.3

Price: 8,00 EUR
25/8+Bl.3

Redonda - 1979
25/8

Price: 5,00 EUR
25/8

Palestina - 1995
30/2

Price: 4,00 EUR
30/2

French Polynesia - 1964
32

Price: 14,00 EUR
32

Zimbabwe - 1966
Bl.1

Price: 10,00 EUR
Bl.1

Zimbabwe - 1966
38/41+Bl.1

Price: 16,00 EUR
38/41+Bl.1