Afars & Issas - 1969
26

Price: 25,00 EUR
26

French Polynesia - 1969
92

Price: 45,00 EUR
92

Benin - 1977
93/6

Price: 12,00 EUR
93/6

Benin - 1977
93/6+115

Price: 14,00 EUR
93/6+115

Benin - 1977
93+115

Price: 4,00 EUR
93+115

Comores - 1969
102

Price: 17,00 EUR
102

Comores - 1969
102 A/B

Price: 60,00 EUR
102 A/B

Niuafo´ou - 1988
105/6 (10)

Price: 115,00 EUR
105/6 (10)

Bangladesh - 1978
113/6

Price: 7,00 EUR
113/6