Malawi - 1980
348/51

Price: 12,00 EUR
348/51

83 - 1983
348

Price: 2,00 EUR
348

83 - 1983
348 B (2)

Price: 20,00 EUR
348 B (2)

83 - 1983
348 B (4Bl.)

Price: 50,00 EUR
348 B (4Bl.)

Telecommunication - 1982
348+Bl.71

Price: 22,00 EUR
348+Bl.71

Morocco - 1952
348/51

Price: 14,00 EUR
348/51

Munchen 72 - 1972
348/51

Price: 5,00 EUR
348/51

History - 1976
348/55

Price: 7,00 EUR
348/55

Apollo - 1971
348/51 (2KB)

Price: 60,00 EUR
348/51 (2KB)