French Polynesia - 1970
113/4

Price: 45,00 EUR
113/4

Quaiti State - 1967
192/205

Price: 12,00 EUR
192/205

Mali - 1971
301/7

Price: 15,00 EUR
301/7

UNO Vienna - 2004
422/7

Price: 3,00 EUR
422/7

Wallis & Futuna - 1983
438 (Proof Copy)

Price: 20,00 EUR
438 (Proof Copy)

UNO Geneva - 2004
495/502+MH09

Price: 16,00 EUR
495/502+MH09

UNO Geneva - 2005
518/25+MH10

Price: 16,00 EUR
518/25+MH10

OSN New York - 2004
959/65

Price: 4,00 EUR
959/65

St. Thomas & Principe - 1989
1105+Bl.190

Price: 9,00 EUR
1105+Bl.190