Cable (8)Radio (27)Telephone (46)
ITU (53)Satellite (344)WCY 83 (3)

French Polynesia - 1962
23

Price: 8,00 EUR
23

French Antarctica - 1962
27

Price: 20,00 EUR
27

French Antarctica - 1965
32

Price: 120,00 EUR
32

French Antarctica - 1966
33/4

Price: 14,00 EUR
33/4

French Antarctica - 1966
33/4

Price: 20,00 EUR
33/4

French Antarctica - 1966
33

Price: 10,00 EUR
33

French Antarctica - 1966
33/4

Price: 30,00 EUR
33/4

French Antarctica - 1966
35

Price: 40,00 EUR
35

Emirates (UAE) - 1975
36/9

Price: 15,00 EUR
36/9