French Somalia - 1963
349+81

Price: 4,00 EUR
349+81

Somalia - 1984
349/51+Bl.14

Price: 18,00 EUR
349/51+Bl.14

Scouting - 1967
349/58 A/B

Price: 20,00 EUR
349/58 A/B

Scouting - 1967
349/58A+Bl.25A/B

Price: 20,00 EUR
349/58A+Bl.25A/B

Scouting - 1967
349/58 (6Bl)B

Price: 60,00 EUR
349/58 (6Bl)B

Scouting - 1967
349/58A/B+Bl.25A/B

Price: 35,00 EUR
349/58A/B+Bl.25A/B

Satellite - 1963
349+381

Price: 9,00 EUR
349+381

Plants - 1968
349/57 (NC-1x)

Price: 12,00 EUR
349/57 (NC-1x)

Insects - 1986
349/52

Price: 3,00 EUR
349/52