Afars & Issas - 1970
43/4

Price: 22,00 EUR
43/4

French Polynesia - 1970
113/4

Price: 45,00 EUR
113/4

French Polynesia - 1970
113/4 (Proof Copy)

Price: 120,00 EUR
113/4 (Proof Copy)

Central Africa - 1970
222

Price: 4,00 EUR
222

Niger - 1970
261/2 A/B

Price: 15,00 EUR
261/2 A/B

Chad - 1970
299/301

Price: 2,00 EUR
299/301

Upper Volta - 1970
305/6

Price: 4,00 EUR
305/6

Gabon - 1970
371

Price: 20,00 EUR
371

Ruanda - 1970
392/9 (6)

Price: 16,00 EUR
392/9 (6)