Ivory coast - 1968
333

Price: 8,00 EUR
333

French Somalia - 1960
333

Price: 19,00 EUR
333

Uganda - 1982
333/6

Price: 6,00 EUR
333/6

Uganda - 1982
333/6+Bl.35

Price: 15,00 EUR
333/6+Bl.35

Mauretania - 1968
333+Bl.4

Price: 9,00 EUR
333+Bl.4

Diana - 1982
333/4 (4Bl.)

Price: 40,00 EUR
333/4 (4Bl.)

Diana - 1982
Bl.60/1 A/B

Price: 90,00 EUR
Bl.60/1 A/B

Uniforms - 1965
333/40

Price: 10,00 EUR
333/40

Maps - 1965
333/4

Price: 10,00 EUR
333/4