Australia Ant.Terr - 1972
21/2

Price: 4,00 EUR
21/2

South Georgie - 1975
49/51

Price: 10,00 EUR
49/51

South Georgie - 1979
74/7

Price: 8,00 EUR
74/7

Penrhyn - 1978
98/105(4KB)B+Bl.5/6B 2SCAN

Price: 300,00 EUR
98/105(4KB)B+Bl.5/6B 2SCAN

Tuvalu - 1979
101/4 KB

Price: 15,00 EUR
101/4 KB

Tuvalu - 1979
101/4 KB

Price: 15,00 EUR
101/4 KB

Tuvalu - 1979
101/4+Bl

Price: 10,00 EUR
101/4+Bl

Tuvalu - 1979
101/4 (2)B

Price: 60,00 EUR
101/4 (2)B

Aitutaki - 1974
106/11(FS)

Price: 90,00 EUR
106/11(FS)