Heraldry - 1966
22 (4Bl.)

Price: 16,00 EUR
22 (4Bl.)

Chad - 1962
Porto 23/34

Price: 10,00 EUR
Porto 23/34

Wild cats - 1962
23/4

Price: 6,00 EUR
23/4

Flowers - 1960
23/39

Price: 55,00 EUR
23/39

Charles-Diana - 1981
23+6 (MH)

Price: 5,00 EUR
23+6 (MH)

Afars & Issas - 1969
24/5+7

Price: 15,00 EUR
24/5+7

Somalia - 1961
24/30

Price: 24,00 EUR
24/30

Definitives - 1968
24/37

Price: 16,00 EUR
24/37

Tangier - 1948
25/6 (Tangier)

Price: 25,00 EUR
25/6 (Tangier)