Dahomey - 1967
P 8/11

Price: 45,00 EUR
P 8/11

Guinea - 1959
21/3

Price: 12,00 EUR
21/3

Somalia - 1961
24/30

Price: 24,00 EUR
24/30

Comores - 1950
32/4

Price: 33,00 EUR
32/4

Mayotte - 1997
33

Price: 10,00 EUR
33

Zimbabwe - 1966
42/5

Price: 8,00 EUR
42/5

Afriq.Occ - 1951
61 MINISTERLUX (HARD)

Price: 100,00 EUR
61 MINISTERLUX (HARD)

Somalia - 1964
64/7

Price: 11,00 EUR
64/7

Mali - 1963
72/4

Price: 4,00 EUR
72/4