Afars & Issas - 1968
19

Price: 4,00 EUR
19

Afars & Issas - 1969
24/5+7

Price: 17,00 EUR
24/5+7

Froyar - 1987
145/8

Price: 5,00 EUR
145/8

Oman - 1973
154 (3Colors)

Price: 30,00 EUR
154 (3Colors)

Barbuda - 1974
197(FS)

Price: 8,00 EUR
197(FS)

Ivory coast - 1967
310

Price: 8,00 EUR
310

Malaysia - 1986
347/50

Price: 9,00 EUR
347/50

French Antarctica - 1996
354

Price: 8,00 EUR
354

Jersey - 1986
381/4

Price: 3,00 EUR
381/4