Chad - 1967
189/93

Price: 22,00 EUR
189/93

Apollo - 1975
189/91

Price: 5,00 EUR
189/91

Definitives - 1961
189/201

Price: 18,00 EUR
189/201

Anniversary - 1982
189/92+Bl.26

Price: 6,00 EUR
189/92+Bl.26

Maps - 1975
190

Price: 10,00 EUR
190

Flowers - 1964
190 Inv.overprint

Price: 20,00 EUR
190 Inv.overprint

Benin - 1979
191/4

Price: 4,00 EUR
191/4

Zil Eloigne Sesel - 1991
191/4

Price: 12,00 EUR
191/4

Sahara - 1959
191/9

Price: 24,00 EUR
191/9