French Polynesia - 1937
Bl.1 (Oceanie133)

Price: 50,00 EUR
Bl.1 (Oceanie133)

Guinea - 1937
Bl.1

Price: 16,00 EUR
Bl.1

Niger - 1937
Bl.1

Price: 12,00 EUR
 Bl.1

Laos - 1937
Bl.1

Price: 12,00 EUR
Bl.1

India - 1937
114Bl.1 Fran.Ind

Price: 12,00 EUR
114Bl.1 Fran.Ind

Guyana - 1937
Bl.1 ININI

Price: 30,00 EUR
Bl.1 ININI

Mauretania - 1937
Bl.1

Price: 12,00 EUR
Bl.1

Wallis & Futuna - 1937
Bl.1

Price: 40,00 EUR
Bl.1

Dahomey - 1937
Bl.1

Price: 16,00 EUR
Bl.1