Railways - 1984
959/62

Price: 8,00 EUR
959/62

Trees - 1985
959/61

Price: 6,00 EUR
959/61

Sport - 2002
959/61

Price: 12,00 EUR
959/61

Togo - 1973
960/1

Price: 5,00 EUR
960/1

Chad - 1983
960 (KB)A

Price: 100,00 EUR
960 (KB)A

Chad - 1983
960A+Bl.150/1A

Price: 60,00 EUR
960A+Bl.150/1A

Chad - 1983
960A/B+Bl.150A+151A/B

Price: 100,00 EUR
960A/B+Bl.150A+151A/B

Uganda - 1991
960/3+Bl.148/9

Price: 30,00 EUR
960/3+Bl.148/9

Organization - 1990
Bl.58

Price: 6,00 EUR
Bl.58