Mali - 1981
938/40

Price: 10,00 EUR
938/40

Senegal - 1987
938/43

Price: 25,00 EUR
938/43

Tunesia - 1978
938/43

Price: 8,00 EUR
938/43

Central Africa - 1983
938/41+Bl.236+(4LB)

Price: 40,00 EUR
938/41+Bl.236+(4LB)

Senegal - 1987
938/44 (4Bl.)

Price: 110,00 EUR
938/44 (4Bl.)

Ballons - 1983
938/41

Price: 8,00 EUR
938/41

Ballons - 1983
938/41 (4Bl.)

Price: 30,00 EUR
938/41 (4Bl.)

Ballons - 1983
938/41 (10Bl.)

Price: 60,00 EUR
938/41 (10Bl.)

Plants - 1981
938/9 (4Bl.)

Price: 5,00 EUR
938/9 (4Bl.)