Mix - 1984
846/52

Price: 80,00 EUR
846/52

History - 2001
846/51+Bl.43

Price: 30,00 EUR
846/51+Bl.43

Railways - 1983
846

Price: 3,00 EUR
846

Mix - 1984
846/52 (10)

Price: 50,00 EUR
846/52 (10)

Arms - 1980
Bl.49

Price: 2,00 EUR
Bl.49

History - 1980
846/7 (10)

Price: 8,00 EUR
846/7 (10)

Queen Mother - 2000
846/9

Price: 10,00 EUR
846/9

Heritage - 1975
Bl.12

Price: 4,00 EUR
Bl.12

Mali - 1981
847/8

Price: 6,00 EUR
847/8