Manet - 1982
840 (4Bl.)A

Price: 20,00 EUR
840 (4Bl.)A

Archeology - 1981
840/5

Price: 6,00 EUR
840/5

Royalties - 1999
840/1

Price: 10,00 EUR
840/1

Cameroun - 1977
841

Price: 3,00 EUR
841

Apollo - 1972
Bl.61

Price: 2,00 EUR
Bl.61

Argentina 78 - 1978
841/5 (5LB)

Price: 20,00 EUR
841/5 (5LB)

Ascension - 2001
842/5

Price: 12,00 EUR
842/5

Guinea Bissau - 1985
842/5

Price: 5,00 EUR
842/5

Mali - 1981
842/6

Price: 4,00 EUR
842/6