Algeria - 1981
767/8

Price: 2,00 EUR
767/8

Easter - 1981
767/8

Price: 2,00 EUR
767/8

Aviation - 1985
767/71

Price: 10,00 EUR
767/71

Moscow 80 - 1979
767/70+4KB+Bl.42/3

Price: 25,00 EUR
767/70+4KB+Bl.42/3

Moscow 80 - 1979
767/70(4LB)+Bl.42/3B

Price: 120,00 EUR
767/70(4LB)+Bl.42/3B

Moscow 80 - 1979
767/70(4KB)A/B

Price: 160,00 EUR
767/70(4KB)A/B

Innsbruck 76 - 1975
767/71A/B+(6LB)+Bl.9A/B

Price: 55,00 EUR
767/71A/B+(6LB)+Bl.9A/B

Espaňa 82 - 1981
767/71

Price: 4,00 EUR
767/71

Espaňa 82 - 1982
767/71 B

Price: 12,00 EUR
767/71 B