Tanzania - 1990
735/46+866/8

Price: 24,00 EUR
735/46+866/8

Namibia - 1993
Bl.17

Price: 5,00 EUR
Bl.17

Rhino - 1993
735/8+Bl.17

Price: 10,00 EUR
735/8+Bl.17

Ships - 1985
735/6+751/2

Price: 16,00 EUR
735/6+751/2

Mix - 1985
735/6

Price: 6,00 EUR
735/6

Paintings - 1974
735 (2)

Price: 9,00 EUR
735 (2)

Orchids - 1999
736/8 (4Bl.)

Price: 40,00 EUR
736/8 (4Bl.)

Botswana - 2002
736/9

Price: 4,00 EUR
736/9

Upper Volta - 1978
736/7

Price: 4,00 EUR
736/7