Scouting - 1967
676/8A/B+Bl.40A/B

Price: 25,00 EUR
676/8A/B+Bl.40A/B

Mali - 1979
677/9

Price: 4,00 EUR
677/9

Uganda - 1989
677/96+Bl.97/8

Price: 30,00 EUR
677/96+Bl.97/8

Personalities - 1982
677/80 4MinisterLUX (HARD) 2SCAN

Price: 50,00 EUR
677/80 4MinisterLUX (HARD) 2SCAN

Fish - 1994
677/80

Price: 6,00 EUR
677/80

Upper Volta - 1977
Bl.46

Price: 4,00 EUR
Bl.46

Kenya - 1996
678/82

Price: 6,00 EUR
678/82

Mauritius - 1989
678/82

Price: 6,00 EUR
678/82

St. Helena - 1996
678/81

Price: 10,00 EUR
678/81