Scouting - 1972
520 (2LUX)

Price: 60,00 EUR
520 (2LUX)

Rubens - 1972
520/1

Price: 6,00 EUR
520/1

Architecture - 1994
520/5 (4Bl.)

Price: 14,00 EUR
520/5 (4Bl.)

Algeria - 1969
521/3

Price: 6,00 EUR
521/3

Ascension - 1990
521/4

Price: 8,00 EUR
521/4

Malawi - 1988
521/4

Price: 7,00 EUR
521/4

Senegal - 1973
521/3

Price: 4,00 EUR
521/3

Tristan da Gunha - 1992
521/5

Price: 8,00 EUR
521/5

Uganda - 1987
521/2 (2) GP

Price: 25,00 EUR
521/2 (2) GP