Shells & Corals - 1983
478/82

Price: 12,00 EUR
478/82

Algeria - 1967
479/82

Price: 4,00 EUR
479/82

Ascension - 1988
479/83

Price: 12,00 EUR
479/83

Gambia - 1983
479/82

Price: 20,00 EUR
479/82

Upper Volta - 1973
479/82

Price: 4,00 EUR
479/82

Mauretania - 1974
479/82

Price: 50,00 EUR
479/82

Senegal - 1972
479/81

Price: 3,00 EUR
479/81

Flora-Fauna - 1955
479

Price: 5,00 EUR
479

Jazz - 1972
479 MinisterLUX

Price: 15,00 EUR
479 MinisterLUX