Guinea - 1959
8/15

Price: 8,00 EUR
8/15

Malay States - 1895
22 !nálepka! Selangor

Price: 80,00 EUR
22 !nálepka! Selangor

Congo (Brazzaville) - 1965
64/6

Price: 6,00 EUR
64/6

Somalia - 1964
64/7

Price: 11,00 EUR
64/7

Laos - 1958
74/80

Price: 16,00 EUR
74/80

Laos - 1958
80

Price: 5,00 EUR
80

Laos - 1960
103/4

Price: 12,00 EUR
103/4

Zambia - 1979
197/200

Price: 4,00 EUR
197/200

Togo - 1947
213/6

Price: 25,00 EUR
213/6