Aviation - 1954
67/9

Price: 20,00 EUR
67/9

Plane - 1937
67/74

Price: 16,00 EUR
67/74

Animals - 1964
67 INVERTED Overprint

Price: 25,00 EUR
67 INVERTED Overprint

Flora-Fauna - 1956
67/8+70/2 (OnlyFAUNA)

Price: 40,00 EUR
67/8+70/2 (OnlyFAUNA)

Benin - 1976
68/9

Price: 5,00 EUR
68/9

Afars & Issas - 1972
68/71

Price: 8,00 EUR
68/71

Comores - 1965
68/71

Price: 12,00 EUR
68/71

Malawi - 1967
68/71

Price: 4,00 EUR
68/71

Definitives - 1962
PORTO 68/81 X

Price: 35,00 EUR
PORTO 68/81 X