French Polynesia - 1993
PORTO 16/25+27/8

Price: 17,00 EUR
PORTO 16/25+27/8

Kenya - 1964
D1/6

Price: 6,00 EUR
D1/6

Libya - 1934
LPorto I/XI

Price: 40,00 EUR
LPorto I/XI

Malawi - 1967
Porto1/11

Price: 7,00 EUR
Porto1/11

Congo (Kinshasa) - 1975
Porto1/17

Price: 20,00 EUR
Porto1/17

Tristan da Gunha - 1957
PORTO 1/5

Price: 30,00 EUR
PORTO 1/5

Zimbabwe - 1951
PORTO 1/6

Price: 20,00 EUR
PORTO 1/6

Afriq.Equatr. - 1947
PORTO 1/10

Price: 10,00 EUR
PORTO 1/10

Nevis - 1980
D 1/10 PORTO

Price: 10,00 EUR
D 1/10 PORTO