Stamps on stamps - 1969
447/8

Price: 18,00 EUR
447/8

Dahomey - 1971
448/9

Price: 6,00 EUR
448/9

Gabon - 1971
448/52

Price: 16,00 EUR
448/52

Senegal - 1971
448/9+58/9

Price: 9,00 EUR
448/9+58/9

Somalia - 1992
448/52+Bl.27A/B

Price: 24,00 EUR
448/52+Bl.27A/B

Queen - 1987
448/52

Price: 5,00 EUR
448/52

Statue of Liberty - 1986
448

Price: 4,00 EUR
448

ICAO - 1978
448/9

Price: 15,00 EUR
448/9

Money - 1972
448 MinisterLUX (HARD)

Price: 10,00 EUR
448 MinisterLUX (HARD)