Aviation - 1951
56/7 FEZZAN

Price: 14,00 EUR
56/7 FEZZAN

Benin - 1976
57/8

Price: 4,00 EUR
57/8

Afars & Issas - 1971
57/8

Price: 12,00 EUR
57/8

Adenauer - 1976
57/8 B

Price: 20,00 EUR
57/8 B

Fishing - 1984
57/60

Price: 2,00 EUR
57/60

Comores - 1963
58/9

Price: 11,00 EUR
58/9

Mali - 1963
58/9

Price: 4,00 EUR
58/9

Kenya - 1976
58/61+Bl.2

Price: 10,00 EUR
58/61+Bl.2

Africa - 1976
58/61+Bl.2

Price: 9,00 EUR
58/61+Bl.2