Christmas - 1984
377/80

Price: 3,00 EUR
377/80

Algeria - 1962
378/82

Price: 65,00 EUR
378/82

Senegal - 1968
378/83

Price: 32,00 EUR
378/83

Djibouti - 1983
378/9A/B+Bl.88/9A/B

Price: 65,00 EUR
378/9A/B+Bl.88/9A/B

Senegal - 1968
378/83 (4Bl.)

Price: 120,00 EUR
378/83 (4Bl.)

Historical - 1970
378/93(KB)

Price: 16,00 EUR
378/93(KB)

Space - 1983
378/9 (4Bl.)

Price: 20,00 EUR
378/9 (4Bl.)

Plane - 1970
378/93

Price: 15,00 EUR
378/93

Ships - 1978
378/80

Price: 3,00 EUR
378/80