French Somalia - 1962
343/8

Price: 25,00 EUR
343/8

Cameroun - 1961
343 I

Price: 45,00 EUR
343 I

Kenya - 1985
343/6+Bl.25

Price: 16,00 EUR
343/6+Bl.25

Mali - 1972
343/54

Price: 10,00 EUR
343/54

Shells & Corals - 1962
343/5 B

Price: 25,00 EUR
343/5 B

Djibouti - 1982
344/5

Price: 6,00 EUR
344/5

Mauretania - 1968
344/6

Price: 7,00 EUR
344/6

Niger - 1972
344/6

Price: 5,00 EUR
344/6

Zimbabwe - 1986
344/7

Price: 8,00 EUR
344/7