French Somalia - 1962
336/41

Price: 40,00 EUR
336/41

Dahomey - 1968
337/41

Price: 11,00 EUR
337/41

Dahomey - 1968
337/41+69/73

Price: 22,00 EUR
337/41+69/73

Tristan da Gunha - 1983
337/40

Price: 3,00 EUR
337/40

Zambia - 1985
337/40

Price: 2,00 EUR
337/40

Mix - 1950
337/8

Price: 5,00 EUR
337/8

Industry - 1984
337/40

Price: 18,00 EUR
337/40

Mix - 1983
337/46

Price: 80,00 EUR
337/46

Animals - 1962
337+9+41B (Fauna)

Price: 60,00 EUR
337+9+41B (Fauna)