Yemen YAR - 1967
PORTO 28/30

Price: 12,00 EUR
PORTO 28/30

Benin - 1979
PORTO 5/8

Price: 3,00 EUR
PORTO 5/8

Nevis - 1980
D 10 PORTO

Price: 4,00 EUR
D 10 PORTO

French Polynesia - 1959
15

Price: 4,00 EUR
15

Aitutaki - 1985
D 29/32

Price: 8,00 EUR
D 29/32

Turkish Cyprus - 1976
29/33

Price: 2,00 EUR
29/33

Morocco - 1974
PORTO 33/9

Price: 7,00 EUR
PORTO 33/9

Gabon - 1962
D 34/45

Price: 5,00 EUR
D 34/45

Morocco - 1990
TAX 41/3

Price: 3,00 EUR
TAX 41/3