Ballons - 1972
321 (2)B

Price: 20,00 EUR
321 (2)B

Snakes - 1982
321/3

Price: 10,00 EUR
321/3

Guinea - 1966
322/3+66/7

Price: 12,00 EUR
322/3+66/7

Niger - 1972
322

Price: 4,00 EUR
322

Kenya - 1985
322/5

Price: 11,00 EUR
322/5

Gambia - 1976
323/5

Price: 9,00 EUR
323/5

Congo (Brazzaville) - 1971
323/7

Price: 25,00 EUR
323/7

Mauretania - 1967
323/4

Price: 4,00 EUR
323/4

Comores - 1976
Bl.67A+B

Price: 80,00 EUR
Bl.67A+B