Zambia - 1982
268/72

Price: 15,00 EUR
268/72

Mauritius - 1965
268/82

Price: 60,00 EUR
268/82

Mali - 1971
268(2)B

Price: 25,00 EUR
268(2)B

Morocco - 1947
268/72

Price: 10,00 EUR
268/72

Railways - 1985
Bl.44 PROOF(2)

Price: 40,00 EUR
Bl.44 PROOF(2)

Railways - 1985
Bl.44 B

Price: 20,00 EUR
Bl.44 B

Locomotive - 1985
Bl.44 ERROR

Price: 30,00 EUR
Bl.44 ERROR

Railways - 1945
268/75

Price: 6,00 EUR
268/75

Ivory coast - 1964
269/70

Price: 3,00 EUR
269/70