Animals - 1960
29/40 (4Bl.)

Price: 30,00 EUR
29/40 (4Bl.)

Afars & Issas - 1969
30/2

Price: 12,00 EUR
30/2

Flora-Fauna - 1981
30/2

Price: 4,00 EUR
30/2

Animals - 1982
30/3

Price: 2,00 EUR
30/3

Flora-Fauna - 1981
30/2 GP

Price: 10,00 EUR
30/2 GP

Central Africa - 1962
31/2

Price: 8,00 EUR
31/2

Comores - 1950
31

Price: 18,00 EUR
31

Churchill - 1967
Bl.21 A/B

Price: 4,00 EUR
Bl.21 A/B

Mix - 1983
PORTO 31/3

Price: 10,00 EUR
PORTO 31/3