Somalia - 1961
24/30

Price: 24,00 EUR
24/30

Definitives - 1968
24/37

Price: 16,00 EUR
24/37

Central Africa - 1962
25/7

Price: 3,00 EUR
25/7

Tangier - 1948
25/6 (Tangier)

Price: 25,00 EUR
25/6 (Tangier)

Afars & Issas - 1969
26

Price: 25,00 EUR
26

Mali - 1961
26/8

Price: 18,00 EUR
26/8

Mauretania - 1963
P 26/41

Price: 11,00 EUR
P 26/41

Farm - 1982
26/9

Price: 2,00 EUR
26/9

Butterflies - 1973
PORTO 26

Price: 8,00 EUR
PORTO 26