Afars & Issas - 1969
27 B

Price: 20,00 EUR
27 B

French Polynesia - 1973
163

Price: 16,00 EUR
163

Aĺand - 2001
197 GP

Price: 2,00 EUR
197 GP

Froyar - 1995
289/90 MH10

Price: 8,00 EUR
289/90 MH10

Wallis & Futuna - 1978
305/6 (2)B

Price: 30,00 EUR
305/6 (2)B

Froyar - 1996
308/9 MH12

Price: 10,00 EUR
308/9 MH12

Froyar - 1997
326/7 MH14

Price: 8,00 EUR
326/7 MH14

Froyar - 1998
345/6 MH16

Price: 8,00 EUR
345/6 MH16

St. Kitts - 1997
458/61

Price: 8,00 EUR
458/61