Afars & Issas - 1969
26

Price: 25,00 EUR
26

Mali - 1961
26/8

Price: 18,00 EUR
26/8

Mauretania - 1963
P 26/41

Price: 11,00 EUR
P 26/41

Farm - 1982
26/9

Price: 2,00 EUR
26/9

Butterflies - 1973
PORTO 26

Price: 8,00 EUR
PORTO 26

Biafra - 1968
27/30

Price: 12,00 EUR
27/30

Congo (Brazzaville) - 1963
27

Price: 100,00 EUR
27

Church,Temple - 1969
27 B

Price: 20,00 EUR
27 B

Afars & Issas - 1969
28/9

Price: 10,00 EUR
28/9