Niuafo´ou - 1983
1/2

Price: 6,00 EUR
1/2

French Polynesia - 1948
232/4 (Oceanie)

Price: 75,00 EUR
232/4 (Oceanie)

Guinea - 1959
21/3

Price: 12,00 EUR
21/3

Transkei - 1977
22/3

Price: 4,00 EUR
22/3

Somalia - 1961
24/30

Price: 24,00 EUR
24/30

Ghana - 1958
28/31

Price: 4,00 EUR
28/31

Saudi Arabia - 1949
29/31 (4Bl)

Price: 50,00 EUR
29/31 (4Bl)

Saudi Arabia - 1949
30/1 Dark/Light

Price: 20,00 EUR
30/1 Dark/Light

Saudi Arabia - 1949
31 (4Bl)

Price: 18,00 EUR
31 (4Bl)