Mali - 1969
204

Price: 25,00 EUR
204

Mauretania - 1963
204/15

Price: 10,00 EUR
204/15

Tourism - 1975
204

Price: 2,00 EUR
204

Djibouti - 1977
205/7

Price: 5,00 EUR
205/7

Kenya - 1981
205/9

Price: 7,00 EUR
205/9

Mali - 1969
205/9

Price: 7,00 EUR
205/9

Ghana - 1964
Bl.14/5

Price: 12,00 EUR
Bl.14/5

Zambia - 1979
205/8

Price: 4,00 EUR
205/8

Fish - 1975
205

Price: 6,00 EUR
205